Peer Reviewers

Wilda Fatmala, (Scholar : 5jX5MPcAAAAJ), (Sinta : 6709181 Politeknik Baubau, Indonesia

Jefriyanto, (Scholar : x6601wAAAAJ), (Sinta : 6765894 Universitas Negeri Padang, Indonesia

Jureid, (Scholar : sjHfEygAAAAJ), (Sinta : 6730036 STAIN Mandailing Natal, Indonesia

Rahmadani, (Scholar : 0qgja3wAAAAJ), (Sinta : 6763796 Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Reijengtabara, (Scholar : 4D2a6igAAAAJ), (Sinta : 6179165 Universitas Nani Bili Nusantara, Indonesia

Agus Nurofik, (Scholar : 1aYVaN4AAAAJ), (Sinta : 6661015) STIA Adabiah, Indonesia

Tri Widyastuti Ningsih, (Scholar : KkHfiUMAAAAJ), (Sinta : 6731675 UIN Walisongo Semarang

Sudarnice, (Scopus : 58697825500), (Scholar : uHoFDk8AAAAJ), (Sinta : 6694943) Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Irma Suryahani, (Scholar : N3rbW8gAAAAJ), (Sinta : 6157703 Universitas Jenderal Soedirman

Dhiana Ekowati, (Scholar : opynIi8AAAAJ), (Sinta : 6081079 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana

Farika Nikmah, (Scopus : 57220087680),(Scholar : L-JoKj8AAAAJ), (Sinta : 6022381)  Politeknik Negeri Malang

Eliya Isfaatun, (Scholar : G73ISFoAAAAJ), (Sinta : 6061369)  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana

Dahlan Tampubolon,(Scopus : 57222762809), (Scholar : r0mCw4sAAAAJ), (Sinta : 6020487)  Universitas Riau